VÄLKOMMEN TILL 
SVENSKA FÖRENINGEN I DÜSSELDORF!

Svenska Föreningen i Düsseldorf driver Svenska Skolan med kompletterande svenskundervisning för
barn och unga 6-18 år, arrangerar midsommar- och luciafirande, svenska filmkvällar m.m.

Föreningen välkomnar alla boende i Düsseldorf med omgivning som är svenska medborgare
och/eller har svenska som ett levande språk i hemmet.

Välkommen att bli medlem! 

För uppdateringar om våra aktiviteter gå med i vår Facebook grupp här.
Observera att de flesta av föreningens aktiviteter endast är öppna för våra medlemmar

Vill du stödja Svenska Skolans verksamhet?
Vi tar tacksamt emot frivilliga ekonomiska bidrag för att stödja Svenska Skolan.
Bidragen berättigar till Spendebescheinigung som kan tas upp i deklarationen.

Frivilliga bidrag sätts in på
Svenska föreningens kontonummer:
DE39 3005 0110 1005 9931 08
Märk insättningen med Spende Svenska Skolan
TACK!