Om föreningen

Svenska föreningen i Düsseldorf grundades 1979. Föreningen värnar om svenska traditioner och svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta både i Düsseldorf och Ruhrområdet. Föreningen har idag ca 650 medlemmar och har förutom sina regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firande av svenska högtider, även olika grupper som träffas regelbundet tex. barngruppen, tjejgruppen och bokklubben. En mycket viktig del i Svenska Föreningens arbete är den Svenska Skolan, som bedriver kompletterande svenskundervisning.

Svenska Föreningens styrelse 2019/2020

Ordförande: Sofia Ortlepp
Vice ordförande: Fredrik Öqvist
Kassör och medlemsansvarig: Claes Friman
Sekreterare: Gisela Hebrant
Skolansvarig: Katrin Sjögren
Programkommittén: Eva Granlund
Programkommittén: Andrea Nieman
Barngruppen:  Henrik Sangö


Föreningens Hedersmedlemmar

Lennart Eckerberg
Sveriges f.d. ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland

Örjan Berner
Sveriges f.d. ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland

Dr. Wieland Koenig

Hubertus Kleiner
Sveriges f.d. honorärkonsul i Nordrhein-Westfalen

Sonja Städtler
Ordförande 2000-03 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.

Claes Friman
Ordförande 2004-2011 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.

Heléne Rhodin-Schillingford
Ordförande 2011-2019 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.